W Olsztynie ruszyła rekrutacji do przedszkoli. Nowością tegorocznego naboru jest to, że samorządy mają obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom, także tym 3-letnim. Oznacza to, że każdy rodzic, który chce posłać dziecko do przedszkola, musi mieć zapewnione miejsce w placówce publicznej, bądź w prywatnej, działającej na zasadach przedszkola samorządowego. Przed rodzicami wiec pierwszy etap - wybór placówki.

Rekrutacja prowadzona jest na stronie www.przedszkola.olsztyn.nabory.pl. Rodzice mogą składać wnioski do 3 wybranych placówek. Dokumenty w wersji papierowej należy zanieść do jednego z tych trzech: tego, na którym rodzicom zależy najbardziej.

Od 1 do 7 kwietnia jest czas na uzupełnianie i weryfikacje wniosków. 21 kwietnia zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Między 24 a 27 kwietnia rodzice będą zobligowani do potwierdzenia, czy poślą dziecko do przedszkola, do którego się ono zakwalifikowało. Ostateczne listy zostaną opublikowane 28 kwietnia.

W Olsztynie przygotowanych jest 1418 miejsc. Jeśli ich zabraknie, miasto rozpisze konkurs, dla przedszkoli niepublicznych, które będą przyjmowały dzieci na takich samych zasadach cenowych i organizacyjnych jak miejskie placówki.