Od dziś (15.03) do połowy maja rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej. Uwaga! Są zmiany. Te najważniejsze dotyczą wsparcia związanego z produkcją sektorów młodego bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich oraz buraków cukrowych.

Będziemy mieli dwa podsektory: pierwszy dedykowany uprawie na rzecz ziarna. W tym momencie mamy płatność degresywną. Oznacza to, że do 75 ha ta dopłata będzie większa, a powyżej tego areału mniejsza — mówi Marcin Kazimierczuk, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.

W przypadku sektora owoców miękkich, wsparcie będzie przysługiwało wyłącznie do upraw truskawek. Rolnicy uprawiający maliny dopłat nie dostaną. Zmniejszona została też maksymalna liczba zwierząt, do których może zostać przyznana płatność - z dotychczasowych 30 sztuk do 20.

Z kolei wsparcie w sektorze buraków cukrowych będzie przyznawane do powierzchni upraw wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych. Więcej szczegółów dotyczących zmian w dopłatach, rolnicy znajdą na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .