Przekroczenie najwyższej dopuszczalnej zawartości chlorków w wodzie przyczyną braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Smodajny – informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach. Wodociąg zaopatruje w wodę 7 miejscowości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Smodajny z powodu przekroczenia najwyższej dopuszczalnej zawartości chlorków w wodzie utrzymujące się ponad 30 dni. Administrator wodociągu ma za zadanie zapewnić zastępcze źródło wody mieszkańcom 7 miejscowości: Smodajny, Dobroty, Dzietrzychowo, Lipica, Romaliny, Gaje, Majmławka. Wodociąg obsługuje ponad 650 osób.