Odzyskanie przez Lasy Państwowe b. kwatery Hitlera w Gierłoży od dzierżawcy wciąż nie jest tak bliskie. Po prawomocnym wyroku o skutecznym wypowiedzeniu umowy na dzierżawę, komornik zwrócił się o wydanie nieruchomości, ale dzierżawca się z tym nie zgadza, wskazując, że terminy na przekazanie Wilczego Szańca są zbyt krótkie.

Pod koniec lutego Sąd Apelacyjny w Białymstoku podtrzymał wyrok sądu okręgowego w Olsztynie o skutecznym wypowiedzeniu umowy dzierżawy Wilczego Szańca. W marcu 2015 r. nadleśnictwo Srokowo uznało, iż dzierżawca nie wywiązuje się z warunków umowy - m.in. od dłuższego czasu nie płacił czynszu, choć działalność była prowadzona, nie było też współpracy z resortem kultury - i ją wypowiedziało.

Wśród zapisanych w umowie szczegółowo warunków nałożonych na dzierżawcę, były przede wszystkim: czynsz (plus procentowy udział w przychodach z dzierżawy), remonty i modernizacje wynikające z harmonogramu (w tym poprawiające bezpieczeństwo zwiedzających) oraz współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) przy projekcie edukacyjno-historycznym.

Po prawomocnym wyroku o skutecznym wypowiedzeniu umowy, komornik wystąpił do dzierżawcy, by ten w ciągu 2 tygodni opuścił nieruchomość, jednak dzierżawca nie zgadza się z tym.

Komornik wyznaczył rażąco krótkie terminy na przekazanie Wilczego Szańca. To ogromna nieruchomość i chcemy by terminy do jej ewentualnego opuszczenia były właściwe. Skarżymy także to, że zawiadomienie komornika było nieprawidłowo dostarczone — mówi mec. Wojciech Wrzecionkowski.

Jak podała rrzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska dalekosiężne plany zakładają modernizację infrastruktury turystycznej położonej na terenie Wilczego Szańca, a także powstanie nowych obiektów o charakterze edukacyjnym.

Na tym etapie nie ma jednak żadnych szczegółów. Nieruchomość wciąż nie została bowiem wydana nadleśnictwu. Wilczy Szaniec ma być w całości prowadzony przez Lasy Państwowe — wyjaśniła. Podkreśliła, że pieniądze na modernizację Wilczego Szańca będą pochodzić m.in. z Funduszu Leśnego a wstępnie koszt może sięgnąć kilku milionów złotych.