Od poniedziałku 13 marca można ubiegać się o 100 tysięcy złotych premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Dotacje przysługują rolnikom, ich małżonkom lub domownikom, ubezpieczonym od co najmniej dwóch lat w KRUS i co ważne tym, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w tym czasie.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mają wspierać małe gospodarstwa w rozpoczęciu działalności innej niż rolnicza, czyli takiej jak na przykład produkcja tradycyjnej żywności.

Ważne jest to, żeby gospodarstwo rolne, które ubiega się o pomoc, nie przekraczało wartości ekonomicznej rzędu 15 tys. euro. Poza tym ważna jest jego lokalizacja. Musi być w gminie wiejskiej albo w miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miejscowości i miast do 5 tys. mieszkańców — mówi dr Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora ARiMR w Olsztynie.

Wnioski można składać do 11 kwietnia. Natomiast 30 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o dotacje na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, a w kwietniu na „Premie dla młodych rolników”.