Dzięki temu projektowi dziesięć rodzin zastępczych z powiatu olsztyńskiego otrzymało wsparcie m.in. w postaci indywidualnej terapii z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Fundacja Polska Rodzina podsumowała działania, które miały poprawić jakość życia zarówno rodziców, jak i dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swojej biologicznej rodzinie.

Fundacja Polska Rodzina zakończyła trwający od sierpnia minionego roku projekt „Rodzina zastępcza szansą na szczęśliwe dzieciństwo - wsparcie rodzin zastępczych w wioskach powiatu olsztyńskiego". Dzięki niemu wsparto pomocą psychologiczno-pedagogiczną 10 rodzin zastępczych oraz objęto terapią pedagogiczną, psychologiczną i fizjoterapeutyczną prawie 20 dzieci w wieku do szóstego roku życia. Przeprowadzono również trzy szkolenia.

Jak mówią przedstawiciele fundacji, dzięki projektowi udało się zdiagnozować najbardziej uciążliwe problemy i uzyskać od rodziców zastępczych ogromną motywację do dalszych działań, których efekty poznamy już wkrótce.

Większość rodzin biorących udział w projekcie to rodziny zastępcze niespokrewnione, wielodzietne, gdzie liczba dzieci wynosi ponad pięcioro. Są to dzieci, które potrzebują systematycznej pracy psychologiczno-pedagogicznej, szczególnie w okresie, gdy zostają zabrane z rodziny biologicznej.

Rodzice zastępczy mają niewiele czasu na realizację własnych zainteresowań. Często problemy psychiczne, zdrowotne dzieci angażują ich cały czas wolny. Bycie rodzicem zastępczym wymaga ogromnego poświęcenia i wielu wyrzeczeń.

Projekt został zrealizowany dzięki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i przy wsparciu finansowym The Velux Foundation.