Nie bali się przeciwstawić oprawcom w momentach zagrożenia, gdy okoliczności i czasy były trudne. Ratowali swoje życie, ratując życie innym. W Europejskim Dniu Pamięci o Sprawiedliwych przypominamy o osobach które stawiły opór totalitarnym reżimom i masowym zbrodniom XX i XXI wieku. Uczniowie gimnazjum nr 13 w Olsztynie spotkali się z córką takich bohaterów.

Mimo, że od tragicznych wydarzeń czasu wojny minęło kilkadziesiąt lat, opisy ocalałych brzmią niewiarygodnie i nadal szokują. Rodzice Haliny Nowiny-Konopki, Halina i Jerzy Wesołowscy, w drugim roku wojny w Tarnowie dali schronienie żydowskiej lekarce Auguście Mandel. Ryzykowali życie, ale tego wymagała przyzwoitość.

Państwo Wesołowscy pomogli załatwić lekarce fałszywe dokumenty i wyjechać z Tarnowa. Najpierw do Krakowa, a później do Izraela, gdzie z kolei to ona pomagała innym. Za swoją postawę dołączyli do Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

W Europejskim Dniu Pamięci o Sprawiedliwych, o ich postawach mogą i chcą dowiadywać się młodzi ludzie. Święto obchodzone jest od 5 lat, ustanowił je Parlament Europejski. To dzień, w którym uhonorowani zostają ci, którzy mieli odwagę bronić życia i godności drugiego człowieka.