Sołtys to osoba łącząca lokalną społeczność z samorządem. W sobotę 11 marca przypada święto sołtysów. Samorząd województwa, by docenić ich pracę, zorganizował spotkanie. W piątek 3 marca w hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie zgromadziło się ponad tysiąc gości.

Wyróżnienia sołtysom wręczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania. Sołtys dba o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców. Często sam dla swojej społeczności robi to, co w mieście wykonują niekiedy różne organizacje albo instytucje, tylko w mniejszej skali. Na każdym szczeblu samorządu doceniamy państwa pracę i dzisiaj serdecznie za nią dziękujemy — mówi marszałek.

Podczas spotkania w ostródzkiej hali Expo Mazury prof. Stanisław Achremczyk opowiedział o roli sołtysa w społeczności lokalnej. Uroczystość zwieńczył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”. Lista wyróżnionych w załączniku.