Trzydzieści osiem lat temu Jan Paweł II mianował księdza Józefa Glempa biskupem ordynariuszem Diecezji Warmińskiej. Późniejszy kardynał, prymas Polski, stał się 48. zarządcą diecezji, następcą wielu znakomitych hierarchów warmińskiego kościoła.

Ingres, czyli rozpoczęcie posługi biskupa w Olsztynie, odbył się w kwietniu 1979 roku. Biskup Józef Glemp jako hasło wybrał słowa „Przez sprawiedliwość ku miłości”. Pierwsze miesiące biskupa na Warmii wspomina jego sekretarz i kapelan ksiądz Stanisław Kozakiewicz: — Ta diecezja była dla niego pierwszą miłością. On po prostu kochał tę krainę. Biskup żył tą diecezją, pokochał ducha Świętej Warmii, pokochał ludzi.

Józef Glemp jako zarządca diecezji na Świętej Warmii ustanowił Radę Kapłańską, zorganizował obchody 400. rocznicy śmierci swego wielkiego poprzednika kardynała Stanisława Hozjusza. Rozwinął także kult św. Wojciecha i zreorganizował studia teologiczne. Założył również Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie.

Posługa Józefa Glempa na Warmii trwała 2 lata i zakończyła się w 1981 roku. Kardynał Józef Glemp zmarł w styczniu 2013 roku.