80 proc. gmin województwa warmińsko-mazurskiego przysłało już do kuratorium oświaty projekty uchwał ws. nowej sieci szkół, która ma obowiązywać od 1 września tego roku. Pierwszą gminą na Warmii i Mazurach, która jest już przygotowana do reformy oświaty jest Mrągowo.

W piątek, 3 marca, na konferencji prasowej Wojciech Cybulski wicekurator oświaty powiedział, że do tej pory wpłynęły 93 uchwały od gmin, co stanowi 80 proc. wszystkich gmin w regionie: — Wydaliśmy 42 opinie pozytywne, 4 pozytywne warunkowe, żadnej negatywnej, a 47 uchwał jest rozpatrywanych i czeka na opinie kuratora — podał Cybulski.

Dodał, że wszystkie 21 powiatów, które także są organami prowadzącymi placówki edukacyjne, wysłało do kuratorium projekty uchwał ws. nowej organizacji szkół. Kuratorium pozytywnie zaopiniowało 9 uchwał, 2 opinie zostały wydane warunkowo, a 10 czeka na opinię kuratora.

Cybulski wyjaśnił, że warunkową zgodę kurator wydaje z uwagi na występujące w projektach braki czy błędy formalne. Gminy muszą te uwagi w ostatecznych uchwałach uwzględnić. Jak podał, np. gmina Węgorzewo, opracowując nową sieć szkół, nie uwzględniła wiejskiej szkoły w Radziejach: — Nie wiemy, czy samorządowcy zapomnieli o tej szkole, czy to pomyłka, ale placówka ta musi się znaleźć w ostatecznej uchwale dotyczącej nowej organizacji szkół. W innej gminie, samorządowcy zapomnieli wpisać datę rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, także to muszą w uchwale końcowej uzupełnić — powiedział.

Po zaopiniowaniu projektów uchwał ws. nowej sieci szkół, samorządy przyjmują ostateczne uchwały. Mają na to czas do 31 marca. Pierwszą gminą w regionie, która jest już przygotowana od strony formalnej do reformy edukacji, jest Mrągowo, które przyjęło ostateczną uchwałę w sprawie nowej organizacji szkół.

Jak podał wicekurator, z zapowiedzi samorządowców z Warmii i Mazur wynika, że nie będzie zwolnień nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi w związku z reformą oświaty.

Te założenia są poparte głosami samorządowców, którzy przygotowują projekty uchwał; od nich słyszymy, że zwolnień nie będzie. Dla wszystkich uczniów pierwszych klas szkół podstawowych także znajdą się miejsca w szkołach, nie ma zagrożenia, że sześciolatki, które zostały dłużej w przedszkolach, nie będą miały miejsca w szkołach — dodał wicekurator.

Jak podkreślił wicekurator Cybulski, od 1 marca na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „finansowanie edukacji” są podane i wyszczególnione kryteria podziału rezerwy celowej na 2017 rok. Są to pieniądze, po które mogą sięgać samorządy, by dostosować szkoły do nowego ustroju szkolnego. W sumie samorządy mają do dyspozycji 168 mln złotych.

Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty podało, że do 23 czerwca nauczyciele klas I, IV i VII szkół podstawowych oraz dyrektorzy szkół będą się szkolić z nowej podstawy programowej. Szkolenia rozpoczną się wkrótce konferencjami w Olsztynie, Elblągu i Ełku.