Ponad połowa gmin i powiatów ma już uchwały intencyjne w sprawie reformy edukacji - poinformowało Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty. Gminy mają czas do końca marca, by przyjąć plan zmian w szkołach. Obowiązkowo muszą konsultować je z kuratorium, a opinia kuratora jest wiążąca dla samorządów.

Kuratorium oświaty do tej pory nie wydało żadnej negatywnej opinii w sprawie proponowanych przez gminy i powiaty zmian w oświacie. W czterech gminach - Bisztynku, Węgorzewie, Lubominie i Suszu - są jednak zastrzeżenia kuratora do pozytywnej opinii. Dotyczą między innymi nie włączenia do listy szkół istniejących placówek.

Samorządy mają teraz przyjąć ostateczne uchwały, ale te obowiązkowo muszą uwzględniać uwagi kuratorium. Jednocześnie kurator poinformował, że gminy mogą ubiegać się w ministerstwie edukacji o dodatkowe dotację na doposażenie szkół. W całym kraju na ten cel jest 168 mln złotych.