Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło ogólnopolski przegląd realizacji programu Rodzina 500 Plus. W Olsztynie gościła wiceminister Elżbieta Bojanowska, która na temat realizacji rządowego programu rozmawiała z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. To jednak nie jedyny powód ministerialnych odwiedzin. Wkrótce, według zapowiedzi resortu, możemy spodziewać się kolejnego programu. Tym razem kierowanego w stronę seniorów.

Prawie rok od prowadzenia świadczeń czas podsumowanie. Wiceminister resortu Elżbieta Bojanowska spotkała się w Olsztynie w tym celu z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Warmii i Mazur oraz Podlasia. Już wiadomo, że wraz z pojawieniem się dodatkowych pieniędzy, PCPR-y mają mniejszy problem ze znalezieniem potrzebującym dzieciom miejsca w rodzinach zastępczych.

Z drugiej strony Urząd Wojewódzki odnotował spadek liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych. Porównując rok 2016 z rokiem 2015 takich przypadków było o 44 mniej.

Po programach: Rodzina 500 Plus i Maluch Plus przyszedł czas na kolejny, tym razem Senior Plus. Na budowę i funkcjonowanie domów dziennego pobytu resort planuje w tym roku przeznaczyć 30 mln złotych. Dodatkowo mają powstać kluby seniora, w których osoby starsze będą świadczyć sobie wzajemną pomoc. Na utworzenie i działanie takiego ośrodka będą mogli otrzymać teraz konkretne dofinansowanie. W całej Polsce Senior Plus rozpocznie się w poniedziałek 20 lutego.