W Ełku uruchomiono stację monitoringu jakości powietrza. Stacja zlokalizowana jest na terenie stadionu miejskiego MOSIR w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 27. Monitoring powietrza nadzoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Do urządzenia zamontowanego w Ełku doprowadzane jest powietrze atmosferyczne, które następnie jest analizowane pod kątem obecności i stężenia zanieczyszczeń. Pomiar próbek gazowych wykonywany jest w sposób ciągły, a dzięki bezpośredniej analizie, możliwe jest na bieżąco uzyskiwanie wyników pomiarowych. Automatycznej analizie poddawane są następujące parametry: dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon oraz pył zawieszony.

Stacja monitoringu powietrza na bieżąco prowadzi badania w systemie automatycznym, a wyniki pomiarów można śledzić w na stronie powietrze.wios.olsztyn.pl