W jaki sposób Brexit i niepokoje w Unii Europejskiej przełożą się na finanse Warmii i Mazur? Czy wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty wywoła dziurę budżetową? O tym mówił dziś (14.02) Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, który reprezentuje Warmię i Mazury w Komitecie Regionów w Brukseli.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego od tego roku zasiada w Komitecie regionów. To ciało, w skład którego wchodzi 350 przedstawicieli europejskich regionów i miast. Komitet wpływa na ustawodawstwo Unii Europejskiej poprzez opiniowanie propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej.

Jak mówił dziś marszałek Gustaw Marek Brzezin, największym wyzwaniem przed jakim stoi Unia jest uporządkowanie sytuacji po Brexicie. Apelował do beneficjentów funduszy unijnych o sprawne sięganie po pieniądze. Nie wykluczał czarnego scenariusza, zakładającego dziurę budżetową po wyjściu Wielkiej Brytanii. Taka dziura mogłaby skutkować tym, że dla tych, którzy najpóźniej będą startować po unijne wsparcie, może zabraknąć pieniędzy.