Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił we wtorek, 14 lutego, przetarg na wykonanie dokumentacji dla odcinka drogi ekspresowej S16 z Mrągowa przez Orzysz do Ełku. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 24 marca.

Jak poinformował Karol Głębocki, rzecznik oddziału GDDKiA w Olsztynie, przedmiotem zamówienia jest wykonanie tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk, o długości około 74 km. W przetargu przyjęto trzy kryteria oceny ofert: cenę (60 proc.), doświadczenie zespołu projektowego (30 proc.) i środowiskowego (10 proc.).

Wykonawca będzie miał 37 miesięcy na zrealizowanie zadania. Ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie też musiał uzyskać decyzję środowiskową dla tej inwestycji i opracować rozwiązania drogowe i mostowe, umożliwiające ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

W przeszłości drogowcy pracowali już nad wariantami przebiegu drogi krajowej nr 16 na tym odcinku. Próby wyznaczania trasy wzbudzały wówczas wiele kontrowersji, zwłaszcza protestów środowisk ekologicznych, bo ma ona przebiegać przez tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo. Stworzona wtedy dokumentacja - ze względu na upływ czasu i zmiany przepisów - wymaga obecnie analiz i aktualizacji.

To kolejny odcinek ekspresowej „szesnastki” w województwie warmińsko-mazurskim, dla którego wykonywane będą prace projektowe. Do kwietnia przyszłego roku ma być gotowa koncepcja programowa drogi S16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa, która powstanie w ciągu drogi krajowej nr 59. Po zakończeniu tych prac zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego odcinka w systemie „projektuj i buduj”. Planowana trasa będzie miała 19,7 km długości.