Młodszy inspektor dr Marek Fałdowski nowym komendantem-rektorem Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wprowadzenia dokonał przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych i administracji Andrzej Sprycha, w obecności zastępcy komendanta głównego Policji nadinspektora Jana Lacha.

Marek Fałdowski urodził się w 1971 roku w Siedlcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. W 2000 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie w 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

Nowy komendant pracę w policyjnym mundurze rozpoczął w pionie prewencji, a następnie kontynuował ją w pionie kryminalnym. W trakcie służby był m.in. naczelnikiem sekcji, zastępcą komendanta powiatowego oraz miejskiego Policji. Od 17 stycznia 2007 roku był Komendantem Miejskim Policji w Siedlcach.