Nowoczesne, bezpieczne i przyjazne. Takie mają być szkoły w regionie po reformie według warmińsko-mazurskiego kuratorium oświaty. O założeniach zmian w edukacji przedstawiciele kuratorium informowali podczas kolejnej cyklicznej konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Każda pracownia w polskiej szkole ma być wyposażona w tablice interaktywne, a nauczyciele będą zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni.

Każda szkoła otrzyma dostęp do szerokopasmowego Internetu. Docelowo ma zwiększyć się ilość godzin nauczania informatyki — mówi Wojciech Cybulski, warmińsko-mazurski wicekurator oświaty. Wszystkie te działania mają unowocześnić szkoły w nowym systemie edukacji. Wprowadzanych innowacji placówki nie będą musiały obowiązkowo zgłaszać do kuratorium.

Podczas konferencji w Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele kuratorium oświaty informowali również o stanie opiniowania uchwał terytorialnych samorządów dotyczących sieci szkół. Wnioski o takie opinie złożyły już powiaty iławski, węgorzewski i gołdapski. Do tego grona dołączyło 9 gmin. Wiadomo, że pozytywną opinię otrzymały już gmina Morąg i Kurzętnik.

Te samorządy, które mają jakiekolwiek wątpliwości, mogą skorzystać ze specjalnej infolinii, której numer można znaleźć na stronach kuratorium oświaty. Wszelkie decyzje lokalni włodarze mogą konsultować również osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

Więcej wiadomo już o sytuacji placówek, które nie są prowadzone przez samorządy. Takie szkoły musiały do 31 stycznia złożyć wnioski o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych. Jak informuje kuratorium na Warmii i Mazurach wniosków nie złożyły trzy gimnazja. To oznacza ich likwidację. Zlikwidowane zostaną między innymi gimnazja w Gołdapi, Elblągu i Kruzach w gm. Kolno.

Ośrodek Rozwoju Edukacji będzie również szkolił dyrektorów oraz konsultantów ośrodków doskonalenia nauczycieli. Pierwsza konferencja w tej sprawie już 27 lutego.