Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zweryfikowała dotychczasowe stawki opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku.

Opłata za użytkowanie odbiornika radiofonicznego wynosi:

7,00 zł za jeden miesiąc
13,60 zł za dwa miesiące
20,15 zł za trzy miesiące
39,90 zł za sześć miesięcy
75,60 zł za rok


Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi:

22,70 zł za miesiąc
44,05 zł za dwa miesiące
65,35 zł za trzy miesiące
129,40 zł za sześć miesięcy
245,15 zł za rok kalendarzowy


Wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.