Trzy licea ogólnokształcące i dwa technika z Warmii i Mazur znalazły się w „złotej setce” rankingu „Perspektywy”. Najlepsze w regionie są Technikum nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie i II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie.

Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie już od lat cieszy się wysoką zdawalnością na egzaminach zawodowych i maturalnych. Z rankingu „Perspektywy” wynika, że to najlepsze technikum na Warmii i Mazurach.

„Złotą szkołą” jest także Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Września w Iławie. Na oświatowej mapie Warmii i Mazur wyróżniają się Technikum im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie oraz Technikum Elektryczne w Zespole Szkół w Lubawie.

W rywalizacji biorą też udział licea ogólnokształcące. Szkoły prześcigają się na punkty. Te przyznawane są za sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych.

W „złotej setce” najlepszych liceów w kraju znalazły się trzy placówki z Warmii i Mazur. To II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, XII Liceum Ogólnokształcące Dietriechów w Olsztynie i II Liceum im. Gałczyńskiego w Olsztynie.

W górę poszło też Publiczne Liceum Zakonu Pijarów w Elblągu. Szkoła awansowała w rankingu o kilkaset miejsc. Teraz to czwarte najlepsze liceum na Warmii i Mazurach.