W poniedziałek, 21 listopada, o godzinie 18:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie odbędzie się wykład Michała Mossakowskiego pt. „Sprawiedliwe rozliczenie”, czyli reprywatyzacja z punktu widzenia prawa. Główne punkty wykładu to grunty warszawskie, roszczenia przesiedleńców, reforma rolna czy wywłaszczenia związane z akcją Wisła.

Polska jest obecnie jedynym państwem z byłego bloku wschodniego, w którym nie rozwiązano kompleksowo kwestii reprywatyzacji. Sprawa dzieli byłych właścicieli i ich spadkobierców z wieloletnimi posiadaczami nieruchomości. Sprawa wróciła w kontekście handlu roszczeniami. Podczas wykładu przedstawiony zostanie obecny stan prawny oraz szanse na ustawowe uregulowanie problemu reprywatyzacji w Polsce.