W Olsztynie już po raz trzeci odbywa się Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe. W tym roku eksperci rozmawiają o bezpieczeństwie ruchu drogowego i diagnostyce stanu dróg.

W ubiegłym roku na drogach regionu zginęło 120 osób. Z roku na rok jest jednak lepiej, o czym mają świadczyć statystyki.

Mamy programy, które przynoszą efekty, np. „Gambit” wdrożony około 10 lat temu. Z danych wynika, że jesteśmy jednym z nielicznych województw, któremu udało się osiągnąć cele założone w tym programie, czyli redukcję zabitych — mówi Waldemar Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Redukcja oznacza o 50 procent mniej ofiar śmiertelnych na drogach regionu.

Prace nad poprawą stanu bezpieczeństwa warmińsko-mazurskich dróg wciąż trwają. To między innymi remonty na drogach numer 7, 51 oraz budowa obwodnic Olsztyna i Nowego Miasta Lubawskiego. To inwestycje związane z ruchem samochodowym. Na tym jednak nie koniec. Drogowcy chwalą się właśnie powstałą eksperymentalną samoświecącą się ścieżką rowerową. W przeciwieństwie do odblasków ścieżka w ciągu dnia kumuluje energię, którą emituje nocą.

Odblaski to jednak podstawowe wyposażenie pieszych poruszających się po zmroku. „Odblask to nie obciach” to z kolei hasło towarzyszące festynowi rodzinnemu, który rozpoczął Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe.

Będziemy przekonywać zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorosłych, do noszenia odblasków. Każdy nawet najmniejszy odblask może nam uratować życie — mówi Sławomir Piotrowski, grupa „Sławek i przyjaciele”.