Od poniedziałku 23 maja w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Ukiel w Olsztynie można wypożyczać rowery dla osób niepełnosprawnych. Ponad dwadzieścia trójkołowych pojazdów podarował Polski Czerwony Krzyż, który w ten sposób chce pomóc w rehabilitacji dzieci i dorosłych.

Z trójkołowych rowerów będą mogły korzystać trzy grupy wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli. Sprzęt wypożyczyć mogą osoby prywatne, jak i podopieczni placówek specjalistycznych.

Rowery są udostępniane nieodpłatnie osobom ze schorzeniami narządów ruchu, autyzmem, porażeniem mózgowym. W zasadzie wystarczy zgłosić się z dokumentem tożsamości i orzeczeniem, które tą niepełnosprawność potwierdza i będzie można taki rower otrzymać. Dotyczy to nie tylko mieszkańców Olsztyna, ale również osób przyjezdnych — mówi Jerzy Litwiński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Przekazanie rowerów OSiR-owi to efekt akcji „Rowerki za tekstylia”, którą prowadził Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Środki na rowery pochodzą ze sprzedaży odzieży, która zbierana jest w specjalnych kontenerów PCK. Do tej pory olsztyński oddział PCK kupił 140 takich rowerów. Koszt jednego pojazdu to ponad 2 tys. złotych.