Dbają o pracowników, środowisko naturalne, wspierają lokalne społeczności - właśnie takie firmy wyróżnia już od 18 lat Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, przyznając certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play. Wśród 369 firm z całego kraju, znalazło się 10 z Warmii i Mazur. W środę (10.02) z laureatami spotkał się marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Jeżeli strony zachowują bardzo przejrzyste, przyjazne reguły funkcjonowania, to po prostu sprzyja to współpracy, inwestycjom i dobrej alokacji środków unijnych – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Firmy nagrodzone certyfikatem Fair Play oceniane są na podstawie dostarczanych ankiet, a następnie odwiedzane przez audytorów, którzy sprawdzają prawdziwość informacji. W tym roku Instytut nagrodził także 17 samorządów. Wśród nich jedną gminę z Warmii i Mazur - gminę Dywity. Taki certyfikat Dywity otrzymały już po raz siódmy.