Jedna z sześciu instalacji gospodarowania odpadami na Warmii i Mazurach już otwarta. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie to największa inwestycja śmieciowa na Warmii i Mazurach, której przygotowanie i budowa trwały 5 lat.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na olsztyńskim Tracku to wspólny projekt 37 samorządów z centralnej części województwa. Śmieci trafiają tutaj już od niemal miesiąca. To około tysiąca ton tygodniowo. Zakład przyjmuje odpady z Olsztyna i sąsiadujących ze stolicą regionu gmin. Pozostałe, oddalone od ZUOK-u, mają przesyłać śmieci w dwóch etapach – najpierw do stacji przeładunkowej w Mrągowie.

Wszystkie gminy subregionu centralnego mają wysyłać śmieci do olsztyńskiego zakładu do końca roku. Prawdopodobnie nie wszystkie w terminie zrobią, bo są problemy z uruchomieniem części stacji przeładunkowych. Tka jest choćby w Medynach koło Lidzbarka Warmińskiego, gdzie ze względu na podłączenie energii przedłużono termin do 1 stycznia przyszłego roku.

W olsztyńskim zakładzie śmieci trafiają na dwie linie. Pierwszą, do odzyskiwania odpadów wcześniej posegregowanych w domach. Druga służy do odpadów zmieszanych, które następnie są suszone i zamieniane na paliwo stałe. Te przypomina gigantyczne kostki. Teraz kupują je cementownie spoza regionu. Za kilka lat zostaną w Olsztynie i mają być zagospodarowane dla produkcji ciepła i energii elektrycznej w kombinacie energetycznym. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów kosztowała około 160 mln złotych.