Zasady udostępniania materiałów audiowizualnych Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna podmiotom zewnętrznym. Prosimy o pobranie i uzupełnienie dokumentów zawartych w załączniku.

— Zgłoszenie użytkownika korzystającego z dokumentacji audiowizualnej ze zbiorów programowych Telewizji Polskiej S.A.

— Oświadczenie użytkownika korzystającego z dokumentacji audiowizualnej ze zbiorów programowych Telewizji Polskiej S.A.