Zasady udostępniania materiałów audiowizualnych Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna podmiotom zewnętrznym. Prosimy o pobranie i uzupełnienie dokumentów zawartych w załączniku i przesłanie ich mailowo na sekretariat.olsztyn@tvp.pl.

— Zgłoszenie użytkownika korzystającego z dokumentacji audiowizualnej ze zbiorów programowych Telewizji Polskiej S.A.

— Oświadczenie użytkownika korzystającego z dokumentacji audiowizualnej ze zbiorów programowych Telewizji Polskiej S.A.

Wszelkie pytania dotyczące przegrań audycji prosimy kierować do Redakcji Programu Regionalnego drogą mailową: joanna.warecha@tvp.pl lub telefonicznie: 89 526 74 70 wew. 109.