To już ostatni moment, by zgłosić się do tegorocznej edycji Internetowego Przeglądu Teatrów Uczniowskich. Termin zgłaszania przedstawień upływa 31 grudnia.

III Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych to konkurs związany z projektem - Internetowy Teatr dla Szkół TVP, który umożliwia udział na żywo w spektaklach dzięki wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu. W ramach projektu transmitowane są przedstawienia z najważniejszych scen teatralnych w Polsce. TVP ruszyło z konkursem, w którym to uczniowie stają się aktorami, reżyserami i scenarzystami teatralnymi.

Do przeglądu mogą zgłaszać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz domów kultury i innych organizacji oświatowych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Nasz klasyka”. To dzieła, które mieszczą się w kanonie polskiej kultury, w tym dzieła klasyki literatury dziecięcej. W ten sposób tegoroczny Przegląd nawiązuje do trwającego aktualnie 250-lecia teatru powszechnego w Polsce. Zwycięskie przedstawienia wyłonione przez jury i internautów zostaną zarejestrowane i wyemitowane przez Telewizję Polską.

W I etapie Przeglądu wojewódzkie jury do 25 stycznia 2016 roku wyłonią maksymalnie jedną propozycje teatralną w każdej kategorii. W II etapie ogólnopolskie jury do 12 lutego 2016 roku wyłoni maksymalnie 12 finałowych propozycji teatralnych, po trzy w każdej kategorii.

Zakwalifikowane do finału przedstawienia będą umieszczone na stronie www.iteatr.tvp.pl od 15 do 29 lutego 2016 roku w celu poddania ocenie publiczności w drodze głosowania na najlepsze przedstawienie. Głosowanie odbędzie się za pomocą formularza na stronie www.iteatr.tvp.pl dostępnego od 15 lutego 2016 roku. Rozstrzygnięcie Przeglądu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi 13 marca 2016 roku.

Spektakle z Warmii i Mazur należy zgłaszać do 31 grudnia br. do Olsztyńskiego Oddziału Telewizji Polskiej. Szczegóły przeglądu oraz regulamin w załącznikach. Dodatkowe informacje można znaleźć NA STRONIE ITEATRU