10 grudnia w Galerii BWA w Olsztynie odbędzie się aukcja charytatywna „O Czym Gadają Dachówki”. Dochód z aukcji zostanie w całości przeznaczony na zakup gimbusa dla wiejskiej szkoły w Lamkowie. Spotkanie poprowadzi Irena Telesz–Burczyk. Gościem wieczoru będzie Stefan Brzozowski (Czerwony Tulipan). Początek o godzinie 18.00.

Czy kamienie mogą mówić? A dachówki? Te zrobione z warmińskiej gliny, wypalone przez miejscowego rzemieślnika w piecu zasilanym drewnem pochodzącym z okolicznych, warmińskich lasów? Chroniąc przez dziesięciolecia warmińskie domy, obory czy stodoły były one przecież świadkami wielu wydarzeń. A teraz, dzięki zdobyczom współczesnej techniki, mogą także opowiedzieć o bogatym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym naszego regionu.

Umieszczone na dachówkach tzw. QR-kody umożliwiają, przy pomocy odczytujących te kody smartfonów czy tabletów, szybkie dotarcie do opowieści - pisanych i mówionych - o niezwykłości naszego regionu. Niektóre będą też kierować nas do krótkich filmików. W taki oto sposób artystyczne rękodzieło zyskało, przy pomocy nowoczesnej elektroniki, nową oprawę.

W tej malarskiej przygodzie wzięli udział twórcy znani nie tylko na Warmii i Mazurach. Wśród nich m.in. olsztyńscy malarze Teresa Kosman i Waldemar Majcher oraz zamieszkała w Umbrii we Włoszech, pochodząca z Olsztyna, prof. Małgorzata Chomicz.

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA, prowadzące niekomercyjną, wiejską szkołę podstawową z przedszkolem w Lamkowie jest jednym z darczyńców, który ofiarował do malarskiego przyozdobienia stare, warmińskie dachówki, pochodzące z remontu dachu szkoły. To był jeden z powodów, dla których dochód z pierwszej aukcji „Gadających Dachówek” zostanie w całości przeznaczony na dofinansowanie zakupu gimbusa dla lamkowskiej szkoły. Organizatorzy „dachówkowego malowania” postanowili wesprzeć akcję fundraisingową pt. „Bus Za Złotówkę” organizowaną przez Stowarzyszenie WROTA w celu uzbierania pieniędzy na zakup nowego gimbusa dowożącego dzieci do lamkowskiej placówki.