Igor Gumiński
dyrektor TVP3 Olsztyn

Joanna Warecha
kierownik Redakcji Programu Regionalnego

Wiesław Rajewski
kierownik Regionalnej Agencji Producenckiej

Magdalena Bartoszewicz
kierownik Sekcji Produkcji

Agnieszka Babalska
kierownik Sekcji Promocji, Marketingu i Reklamy

Bożena Struczewska
główny specjalista ds. ekonomiczno-kadrowych

Radosław Starostka
kierownik Sekcji Techniki

Iwona Jasińska
samodzielne stanowisko ds. obsługi administracyjnej

Magdalena Tomaszewska
Redakcja w Elblągu

Anna Karpacz
Redakcja w Ełku