Członkowie Rady Programowej Oddziału TVP S.A. w Olsztynie

Teresa Astramowicz-Leyk
Konrad Biesiadecki
Benedykt Błoński
Wojsław Czupryński
Małgorzata Jackiewicz-Garniec
Zdzisława Kobylińska
Patryk Kozłowski
Rafał Maliszewski
Tomasz Nowociński
Robert Szewczyk
Krzysztof Żochowski

Marek Krzysztof Nowacki - przewodniczący
Tomasz Pitura – wiceprzewodniczący
Michał Wypij – wiceprzewodniczący
Radosław Nojman - sekretarz