Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 9 czerwca 2015 r. powołała Radę Programową oddziału TVP3 w Olszynie. W jej skład weszli:

Benedykt Błoński, Małgorzata Jackiewicz- Garniec, Robert Szewczyk, Dorota Wcisła, rekomendowani przez Klub Parlamentarny PO,

Selim Chazbijewicz, Krzysztof Marek Nowacki, Ewa Piotrkowska, rekomendowani przez Klub Parlamentarny PiS,

Zbigniew Ciechomski, rekomendowany przez Klub Parlamentarny PSL,

Zbigniew Szczypiński, rekomendowany przez Klub Poselski SLD,

Michał Wypij, rekomendowany przez Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica,

Sławomira Łozińska, Cezary Mironiuk, Alicja Starkiewicz, Krzysztof Szatrawski, Bożena Sielewicz, rekomendowani przez członków KRRiT.

Prof. Selim Chazbijewicz - przewodniczący
Małgorzata Jackiewicz-Garniec – wiceprzewodnicząca
Bożena Sielewicz – wiceprzewodnicząca
Dorota Wcisła - sekretarz