Członkowie Rady Programowej Oddziału TVP S.A. w Olsztynie

Konrad Biesiadecki
Benedykt Błoński
Wojsław Czupryński
Małgorzata Jackiewicz-Garniec
Zdzisława Kobylińska
Rafał Maliszewski
Marek Krzysztof Nowacki
Tomasz Nowociński
Tomasz Pitura
Robert Szewczyk
Krzysztof Żochowski

Patryk Kozłowski - przewodniczący
Teresa Astramowicz-Leyk – wiceprzewodniczący
Michał Wypij – wiceprzewodniczący
Radosław Nojman – sekretarz