Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie zapraszają przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach „Bezpieczna i różnorodna szkoła”.

Warsztaty adresowane są do dyrektorów szkół i nauczycieli (preferowane będą grupy 3-4 osobowe z jednej szkoły). Mają one na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności, pomocnych w budowaniu przyjaznego dla wszystkich środowiska szkolnego oraz przygotowaniu uczniów do życia w różnorodnym kulturowo świecie. W ich programie znajdą się zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i antydyskryminacji. Dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w zajęciach uczestniczyć będą także policjanci. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak rozpoznawać sytuacje o cechach dyskryminacji oraz prawidłowo na nie reagować.

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi, odwołującymi się do doświadczeń i refleksji uczestników. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, specjalizujący się w edukacji międzykulturowej, policjanci oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz materiały edukacyjne. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce spotkania na własny koszt. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o udziale w projekcie.

Warsztaty dla nauczycieli są elementem projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”, realizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i Telewizję Polską S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie. Podobne zajęcia warsztatowe dla nauczycieli będą się odbywać we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Szkoły uczestniczące w projekcie będą miały możliwość zdobycia małych grantów i przeprowadzenia projektów z zakresu edukacji międzykulturowej i integracji społecznej, adresowanych do uczniów szkół. Organizatorzy projektu zapraszają szkoły do udziału we współtworzeniu Koalicji na rzecz Bezpiecznej Różnorodności na Warmii i Mazurach oraz wspólnych działań w naszym regionie. Szkoły, uczestniczące w projekcie otrzymają certyfikat potwierdzający udział w pracach Koalicji na rzecz Bezpiecznej różnorodności na Warmii i Mazurach.

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, promujących ideę dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań i kultur oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Więcej informacji o projekcie „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” na stronie: www.borussia.pl.

Kontakt
W razie pytań można kontaktować się drogą mailową: aleksander.suhak@borussia.pl, telefonicznie: kom. 502 180 901 lub biuro Borussii 89 523 72 93.

Organizatorzy projektu
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie i Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie
Patronat honorowy
Rzecznik Praw Obywatelskich Pani prof. Irena Lipowicz
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Marian Podziewski
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jacek Protas
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Pani Grażyna Przasnyska

Więcej informacji o projekcie „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” na stronie: www.borussia.pl.