Będzie nowa inwestycja energetyczna w Olsztynie. Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w tym mieście. Chodzi o wybudowanie nowej elektrowni, a także o gruntowną modernizację działającej ciepłowni miejskiej Kortowo.

To pierwszy projekt Polskich Inwestycji Rozwojowych realizowany z samorządem terytorialnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na około 600 milionów złotych.

Porozumienie zakłada gruntowną modernizację funkcjonującej ciepłowni miejskiej Kortowo, w celu dostosowania jej do nowych standardów środowiskowych. To pierwszy projekt PIR realizowany z jednostką samorządu terytorialnego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Budowa nowego zakładu wykluczy ryzyko pozbawienia mieszkańców Olsztyna dostaw energii cieplnej po 2017 roku, kiedy z zasilania sieci miejskiej zrezygnuje zewnętrzny dostawca ciepła – Michelin.

Do produkcji energii nowy zakład wykorzystywał będzie między innymi paliwo alternatywne powstałe w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych.

- Podpisane Porozumienie otwiera drogę do realizacji przedsięwzięcia, które zapewni pełne bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna w perspektywie kolejnych 30 lat - powiedział Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Za wybudowanie nowej elektrociepłowni, oraz za zarządzanie, utrzymanie i eksploatację infrastruktury wytwórczej odpowiadać będzie partner prywatny poprzez powołaną w tym celu spółkę. MPEC wniesie do niej wkład w postaci istniejącej już Ciepłowni Kortowo oraz grunt przy ul. Lubelskiej w Olsztynie, na którym powstanie nowa elektrociepłownia. W zamian za wniesione składniki majątkowe MPEC obejmie udziały w spółce. Partner prywatny obejmie udziały w spółce w zamian za wniesione środki pieniężne, przeznaczone na sfinansowanie inwestycji. Pozostałe środki finansowe uzupełnione zostaną z wkładu PIR oraz z kredytów bankowych lub innych instrumentów finansowych. Postępowanie, które ma wyłonić Partnera Prywatnego zostało ogłoszone w listopadzie 2012 roku i obecnie jest na etapie dialogu konkurencyjnego, w którym uczestniczy pięć firm. IAR, UM Olsztyn, opr. mo