Do 30 kwietnia należy złożyć w Urzędzie Miejskim deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W Elblągu formularze deklaracji będą do pobrania w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesantów oraz przez internet: www.elblag.eu.

Opłata będzie pobierana od właścicieli na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W praktyce dla osób mieszkających w budynkach jednorodzinnych nic się nie zmieni. Opłatę, tak jak do tej pory, mieszkaniec będzie wnosił na rzecz wspólnoty lub spółdzielni a ta będzie rozliczać się z gminą.

Właściciele budynków jednorodzinnych będą rozliczać się z gminą, a nie jak do tej pory, z firmą odbierającą śmieci. Te osoby także muszą złożyć deklarację do 30 kwietnia. Od lipca będzie obowiązywać jedna metoda naliczania opłaty, czyli od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wysokość stawki za odbiór odpadów segregowanych (miesięcznie za 1 osobę):
4 pierwszych mieszkańców: 10,50zł
Od 5. do 10. mieszkańca: 6,00 zł
11. i każdy następny mieszkaniec: 1,00 zł.

Wysokość stawki za odbiór odpadów niesegregowanych (miesięcznie za 1 osobę):
4 pierwszych mieszkańców: 14,50 zł
Od 5. do 10. mieszkańca: 8,40 zł
11. i każdy następny mieszkaniec 1,40 zł.

Opłata za jednokrotny wywóz pojemnika w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady (wysokość stawki za odbiór odpadów segregowanych):
pojemnik/worek do 120 l – 7,40zł
pojemnik do 240 l – 14,80 zł
pojemnik do 1100 l – 67,50 zł
pojemnik do 2200 l – 135,00 zł
pojemnik do 5-10 m3 – 429,60 zł.

Opłata za jednokrotny wywóz pojemnika w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady (wysokość stawki za odbiór odpadów niesegregowanych) :
pojemnik/worek do 120 l – 10,40zł
pojemnik do 240 l – 20,80 zł
pojemnik do 1100 l – 94,50 zł
pojemnik do 2200 l – 189,00 zł
pojemnik do 5-10 m3 – 601,40 zł.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta w Elblągu: www.elblag.eu. opr. KS